• Manipulácia s materiálom - Zdvíhacie
  • Prenos energie a dát - Automatizácia
  • Recyklácia - magnetický odlučovač pre odlučovanie kovov a železa
  • Upínacie obrobkov a nástrojov - pre spracovanie kovov a vstrekovanie plastov a gumy